Khamis, 11 November 2010

PROGRAM PERKHIDMATAN BIMBINGAN SEKOLAH


PENDAHULUAN
a. PBS sebagai program ‘value-added’ kepada program, keadah dan pendekatan pengurusan sekolah yang telah sedia ada.
b. PBS disediakan untuk membantu sekolah mengurus isu dan masalah murid serta mengembangkan bakat dan potensi murid melalui aktiviti bimbingan yang terancang dan sistematik.
c. Perancangan dan pelaksanaan aktiviti mesti dilakukan secara kolaboratif dengan guru dan kakitangan lain di sekolah
d. PBS menekankan kepada kecerdasan emosi, motivasi dan perkembangan murid.


DEFINISI BIMBINGAN
Bimbingan merupakan suatu proses yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh guru bimbingan bagi membantu perubahan, meningkatkan pemahaman, kemahiran, perkembangan dan penyesuaian peribadi murid, yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika bimbingan dan kaunseling.


TUJUAN DAN MATLAMAT BIMBINGAN
a. Membantu sekolah menyediakan program ke arah pembentukan murid secara holistik berasaskan pendekatan bimbingan dan kaunseling.
b. Mendukung dan merealisasikan matlamat pelan Kementerian Pendidikan.
c. Memperkasa fungsi dan peranan sekolah sebagai industri sumber tenaga manusia.

OBJEKTIF BIMBINGAN
a. Menolong menganalisa keadaan, sikap, pandangan dan kelakuan yang menghalang murid belajar dengan berkesan.
b. Membolehkan murid menganalisa pandangan mereka dan mencari pelbagai cara dan tingkah laku untuk menyelesaikan masalah.


AKTIVITI BIMBINGAN
a. Perkembangan
b. Pencegahan
c. Intervensi
d. Pemulihan

KAEDAH PEMBELAJARAN SQ3R

1. Survey = Kajian awal
Sebelum memulakan bacaan mengenai sesuatu topik, kamu hendaklah menyemak keseluruhan topik. Lihat tajuk utama dan tajuk-tajuk kecil.

2. Question = Soalan
Kemukakan soalan berbentuk 'bagaimana, siapa, mana, bila dan apa' pada diri sendiri tentang topik.

3. Read = Bacaan
Bacalah tajuk paada kadar bacaan sendiri. Cari tempat yang sesuai dan selesa untuk membaca supaya kamu dapat menumpukan perhatian pada bacaan.
4. Recite = Sebutkan
Sebutkan secara lafaz atau tulis kata-kata kunci mengenai isi penting dan juga jawapan bagi soalan di atas mengikut kefahaman kamu sendiri. Ayat yang kamu bina sendiri lebih senang diingati.

5. Review = Ulangkaji
Beri ujian pada sendiri dengan menutup kata-kata kekunci dan ayat yang telah kamu ringkaskan sendiri untuk memastikan adakah kamu sudah dapat mengingatinya? Jika belum, itu bermaksud kamu harus membacanya semula.

Selamat mencuba dan semoga berjaya (",)/

Isnin, 4 Oktober 2010